Rynek obiektów konferencyjnych w Polsce w 2019 roku

Raporty

Jest to już 8 edycja raportu skupiającego się na analizie branży spotkań i sytuacji obiektów konferencyjnych w Polsce. Raport ma na celu zaprezentowanie stanu zarówno tego rynku jak i funkcjonujących na nim obiektów konferencyjnych. Ponadto raport pokazuje jak zachowują się organizatorzy i jakimi kryteriami kierują się przy wyborze idealnego miejsca na wydarzenie.

Dane te posłużą właścicielom obiektów konferencyjnych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Aktualna edycja jest zatem próbą przedstawienia kondycji rynku obiektów konferencyjnych w Polsce w 2019 r. Wpisuje się ona w nurt corocznych analiz mających na celu zebranie informacji, które posłużą właścicielom obiektów konferencyjnych do wnioskowania na temat stanu ich przedsiębiorstw w kontekście obecnych trendów rynkowych, a przede wszystkim do podejmowania optymalizacji działań zmierzających do realizacji celów sprzedażowych.

POLECAMY

Charakterystyka badanych obiektów 

Za pomocą Computer-Assisted Web Interview (CAWI), tj. kanału internetowego, w kwietniu bieżącego roku rozprowadzono ankiety do obiektów konferencyjnych znajdujących się na terenie Polski. Poszczególne części kwestionariusza dotyczyły różnych aspektów poruszanej problematyki i zostały przedstawione w poniższych analizach. W badaniu wzięło udział 265 dyrektorów hoteli, marketingu, sprzedaży oraz właścicieli obiektów.

Pierwszym analizowanym komponentem była lokalizacja badanych podmiotów. Jak wynika z uzyskanych danych, największy udział w badaniu wzięły obiekty z woj. małopolskiego (17,97%), następnie z mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego (odpowiednio: 14,06%, 12,89%, 11,72%). Z kolei najmniejszy udział w tym przedsięwzięciu badawczym mają obiekty z województw: podkarpackiego i lubuskiego (po 0,78%). 

Lokalizacja jako podstawowy wyróżnik OBIEKTÓW 

Zasadniczą cechą wyróżniającą obiekty jest ich lokalizacja, na którą wskazuje aż 67,05% badanych podmiotów. 

Ta zmienna w zeszłorocznym badaniu także była najważniejszym wyróżnikiem badanych przedsiębiorstw. Drugim istotnym atrybutem, na który wskazywano, było dopasowanie obiektów konferencyjnych do potrzeb klienta (38,37% wskazań). Trzecią ważną cechą dla respondentów jest możliwość noclegu (36,82% głosów). Ważnymi zmiennymi są także dwa kolejne wskazania: jakość obsługi (29,84%) oraz standard obiektu (29,07%). 

Odpowiadając na pytanie: „Jaka jest średnia liczba uczestników szkolenia w Twoim obiekcie?”, 42,91% respondentów wskazało przedział 21–30 osób. 

28,35% badanych odpowiedziało, że jest to przedział 31–40 osób, natomiast 25,59% wskazań dotyczy przedziału 11–20. Tylko 3,15% ankietowanych wskazało na przedział 1–10 osób. 

Jeśli chodzi o średnią liczbę uczestników konferencji w badanych obiektach, to najwięcej wskazań (28,23%) dotyczyło przedziału 76–100 osób, 23,39% respondentów wskazało przedział 41–50, a 19,35% – 51–75 osób.

Dysponujemy najczęściej trzema salami konferencyjnymi

Kolejne pytanie w przygotowanym kwestionariuszu ankiety odnosiło się do liczby sal szkoleniowo-konferencyjnych w badanych obiektach. Okazuje się, że podmioty biorące udział w tym badaniu najczęściej dysponują stosunkowo niewielką liczbą sal konferencyjno-szkoleniowych. Najwięcej respondentów (21,79%) ma trzy tego typu sale, 15,18% – cztery, 14,40% właścicieli – tylko dwie sale szkoleniowo-konferencyjne, a 11,28% respondentów ma w swych zasobach pięć takich sal. Tylko jedna badana osoba wskazała, że dysponuje aż 45 salami. 

Ponadto jeden z badanych obiektów dysponuje ogromną salą szkoleniowo-konferencyjną, może w niej pomieścić aż 15 000 osób. Jednakże najwięcej respondentów, tj. 12,40%, wskazuje, że ma sale mieszczące do 200 osób. 8,91% wskazań dotyczy pomieszczeń, w których jednocześnie może przybywać do 150 gości. Z dalszych analiz wynika, że 8,53% obiektów ma sale szkoleniowo-konferencyjne mieszczące do 100 osób. Nieliczne badane podmioty dysponują salami mogącymi pomieścić do 400 i 500 osób (po 3,49% wskazań).

 

Liczą się branża finansowa, medyczna i farmacja

Z dalszych analiz wynika, że, tak jak w poprzednim badaniu, w obiektach najczęściej organizowane są szkolenia i konferencje dla sektora finansowego (55,12%). Drugą grupę stanowią w tym względzie przedstawiciele zawodów medycznych oraz farmacji 52,36%. Dla przedstawicieli handlu oraz edukacji/nauki przygotowuje się w badanych podmiotach (odpowiednio 39,37% i 38,58%) różnego rodzaju szkolenia, eventy, kursy itp. 20,08% wydarzeń organizowanych jest dla organizacji rządowych oraz partii politycznych, a 17,72%, dla przedstawicieli zawodów związanych z informatyką.

 

Najważniejsze są wrzesień i październik 

Tak jak w zeszłorocznym badaniu największe zainteresowanie wynajmem sal szkoleniowo-konferencyjnych przypada na miesiące jesienne, tj. październik i wrzesień (odpowiednio 64,84% i 61,72% wskazań). Poza tym dość znaczące zainteresowanie organizacją konferencji i szkoleń przypada na marzec, maj oraz czerwiec (odpowiednio 30,86%, 35,94% i 37,11% wskazań). 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się miesiące wakacyjne (0,78% w lipcu i zerowe zainteresowanie wynajmem w sierpniu). Jeśli chodzi o dni tygodnia, to, tak jak w minionym roku, najwięcej szkoleń, warsztatów itp. przypada na dni pracujące – kolejno czwartek, wtorek i środę.

 

Po pierwsze, projektor!

Organizatorzy szkoleń/konferencji, decydując się na wynajem sal, stwierdzają, że najistotniejszymi elementami wyposażenia powinny być: projektor – 80,54% wskazań, dostęp do internetu w sali – 
60,70% głosów oraz klimatyzacja – 44,75%. W dalszej kolejności wymieniano światło dzienne – 34,24%, nagłośnienie – 27,63%, możliwości zaciemnienia sali – 20,62% oraz flipcharty – 17,12%.

 

Parking i wyposażenie sali zachętą do eventów 

Osoby organizujące szkolenia/konferencje, szukając odpowiedniej sali dla uczestników, najczęściej pytają (poza...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 elektronicznych wydań,
  • nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma,
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy