Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zostało już tylko 120 dni do wejścia w życie RODO

Artykuł | 22 maja 2020 | NR 1
0 353

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) weszło w życie 24 maja 2016 r., jednak zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

RODO zastąpi dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, doprowadzając do ich ujednolicenia. W związku z tym obecne przepisy o ochronie danych osobowych z 1997 r. przestaną obowiązywać, zostaną zastąpione przez RODO i znowelizowaną ustawę o ochronie danych osobowych, która obecnie jest w procesie legislacyjnym i zostanie podpisana na wiosnę tego roku. W Polsce w celu dostosowania się do RODO wiele przepisów wymagało zmiany. Między innymi zmianom podlegały Kodeks pracy oraz ustawa o świadczeniu usług turystycznych.

POLECAMY

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki nowym technologiom, hotele mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe gości w swojej działalności. Technologia zmienia gospodarkę i życie społeczne, jednak korzystanie z niej powinno zapewniać wysoki stopień poufności i ochrony danych osobowych.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii oraz coraz większe możliwości przetwarzania dużych ilości danych, tworząc nowe przepisy, zadbano, by nie uszczegóławiać ich nadmiernie, tak aby za kilka lat nie straciły zbytnio na wartości. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas.

Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

W dotychczasowych przepisach wiele obowiązków administratorów danych osobowych było szczegółowo opisanych zarówno w samej ustawie z 1997 r., jak i w rozporządzeniu MSWiA z 2004 r. Określały one zawartość dokumentacji polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, minimalną długość hasła czy częstotliwość jego obowiązkowej zmiany. Nowe przepisy pozostawiają zaś administratorom bardzo dużą swobodę w doborze zabezpieczeń. Jednocześnie będzie spoczywał na nim obowiązek wykazania, że zastosowane przez niego środki zapewniają zasady ochrony danych wymagane przez  RODO. Zasadami tymi są integralność, bezpieczeństwo, minimalizacja, poufność i prawidłowość danych. Administrator będzie musiał również wykazać, że przet...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
  • prenumeratę w wersji elektronicznej,
  • pełne archiwum czasopisma online,
  • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy