Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przegląd prawny

8 sierpnia 2022

NR 4 (Lipiec 2022)

Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce i nie tylko

0 114

Rozwój nowoczesnych technologii i cyfryzacja gospodarki oraz idący za tym ogrom sprzedaży on-line i jej znacząca odmienność w stosunku do sprzedaży odbywającej się tradycyjnie spowodowały konieczność uregulowania tej sfery handlu, szczególnie w obszarze relacji przedsiębiorca – konsument.

Nowa regulacja w tym zakresie to Dyrektywa „Omnibus” (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta). Dyrektywa powinna być wdrożona w państwach UE od 28 maja 2022 roku – na dziś Polska ma opóźnienie w dostosowaniu się do niej. Nadal trwają prace nad ustawami, które mają ją wdrożyć, tj. nad ustawą o prawach konsumenta, ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług.

POLECAMY

Sprzedaż on-line, platformy internetowe, wyszukiwarki, rankingi ofert

Przedsiębiorcy e-commerce, platformy typu marketplace, sklepy internetowe, wyszukiwarki, rankingi ofert będą musiały swoje regulaminy, komunikaty dla klienta oraz komunikację z klientem, który jest konsumentem, dostosować do nowych wymagań. Najważniejsze zmiany to między innymi konieczność informowania konsumenta:

 • o głównych kryteriach decydujących o rankingu ofert,
 • o tym, że dany wynik wyszukiwania pokazuje dane, które zostały „opłacone”, lub o innych powodach decydujących o tym, że dany wynik wyszukiwania danego konsumenta prezentuje się właśnie w taki, a nie inny sposób,
 • czy umowę konsument zawiera z przedsiębiorcą czy konsumentem,
 • czy mają zastosowanie przepisy chroniące interesy konsumentów oraz który przedsiębiorca (oferujący towary sprzedawca czy internetowa platforma handlowa) jest odpowiedzialny za zapew-
 • nienie przestrzegania praw konsumentów z tytułu umowy (prawo do odstąpienia od umowy, gwarancje, zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji, oświadczenie o odstąpieniu od umowy),
 • o stosowaniu algorytmów dopasowujących ofertę dla danej osoby,
 • o indywidualnym dostosowaniu ceny do nabywcy na podstawie stosowanego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
   


Informowania o cenie – zasady w sprzedaży ONLINE I OFFLINE

Przedsiębiorcy będą musieli pokazywać klientowi cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, oraz dać możliwość porównania cen produktów czy usług oferowanych przez różnych sprzedawców.
W mocy pozostaną dotychczasowe przepisy nakazujące podawanie ceny oraz ceny jednostkowej towaru lub uwzględnianie w cenie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.
Zasady dotyczące prezentacji cen należy stosować nie tylko w miejscu sprzedaży i świadczenia usług (niezależnie czy ma to miejsce przez internet, czy nie), ale także w reklamach i komunikacji (gazetki, ulotki, reklama we wszelkich mediach i kanałach komunikacji, w tym np. mailing z ofertami do klientów, również wtedy, jeśli dotyczyłoby to większej grupy klientów).

Obniżki cen i promocje – nowe zasady w sprzedaży ONLINE I OFFLINE

Istotne zmiany dotyczą promocji i wyprzedaży oraz informowania o nich. Zgodnie z nowymi przepisami w każdym przypadku reklamowania obniżki cen towaru lub usługi przedsiębiorca będzie pokazywał (niezależnie od tego, gdzie i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
 • prenumeratę w wersji elektronicznej,
 • pełne archiwum czasopisma online,
 • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy