Dołącz do czytelników
Brak wyników

Poradnik inwestora , Inwestycje hotelowe

27 grudnia 2019

NR 4 (Lipiec 2018)

Jaka strategia komercjalizacji hotelu?

75
Hotel do niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie inwestycyjnym jak i operacyjnym. Każdy inwestor wchodzący do branży hotelarskiej powinien mieć tego świadomość. Trudność projektów hotelowych wynika z faktu, że na jej opłacalność ma wpływ wiele czynników. W poniższym artykule przyjrzymy się najważniejszym z nich, czyli rynkowi, na którym będzie funkcjonował hotel, lokalizacji, wyborze grup docelowych, standardowi hotelu.

Bardzo istotna jest również strategia komercjalizacji. Potencjalny inwestor musi zdecydować czy prowadzić obiekt samodzielnie, czy działać pod konkretną marką hotelową w ramach umowy franczyzy? A może całkowicie pozbyć się problemu związanego z bieżącym zarządzaniem hotelem i podpisać mowę operatorską z siecią hotelową? Czy może oddać obiekt w dzierżawę? W niniejszym artykule chciałbym przedstawić możliwe strategie komercjalizacji projektów hotelowych. Przyjmując za kryterium udział podmiotów zaangażowanych w prowadzenie hotelu, formy prowadzenia i zarządzania hotelem można podzielić na dwie grupy: model własnościowy oraz prowadzenie hotelu przy udziale i współpracy z siecią hotelową.

Prowadzenie hotelu pod własną marką

W modelu własnościowym nie dochodzi do konieczności regulowania zasad współpracy oraz wzajemnych rozliczeń, a więc do zawierania umów, które regulowałyby wzajemne prawa i obowiązki stron. Tu właściciel jest operatorem hotelu i to on pozostaje podmiotem, który ponosi całe ryzyko związane z prowadzeniem hotelu i to jemu przypada również cały dochód związany z prowadzeniem działalności. Model własnościowy jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym i najpopularniejszym modelem prowadzenia działalności w branży hotelarskiej w Polsce i Europie.

Na rynku polskim większość obiektów prowadzona jest przez właścicieli pod własnymi markami. Odnosi się to to hoteli stanowiących często biznes rodzinny, które nie są zarządzane przez sieć hotelową. Obecnie w Polsce ok. 68% wszystkich pokoi hotelowych oferowanych jest przez obiekty niesieciowe. Należy również zaznaczyć, że właściciel prowadzący hotel na własną rękę może być zainteresowany zaangażowaniem operatora hotelu, który nie jest związany z żadną siecią hotelową, ale stanowi wyspecjalizowaną firmę w zarządzaniu hotelami.

Współpraca z siecią hotelową

W tym modelu rozróżniamy te formy prowadzenia działalności hotelowej, gdzie niezależnie od posiadania tytułu własności do obiektu, prowadzenie hotelu zapewnione jest przy udziale i współpracy z siecią hotelową. W tej grupie wyróżniamy przede wszystkim: współpracę w oparciu o umowę franczyzy, umowę o zarzadzanie oraz dzierżawę. Prowadzenie działalności w oparciu o umowę franczyzy jest jedną z wielu form rozwoju własnego biznesu. W określonych sektorach rynku to właśnie franczyza staje się jedną z bardziej efektywnych dróg rozwoju znanych marek, w tym również operatorów hotelowych.

Sieci hotelowe często decydują się na powierzenie właścicielom nieruchomości, wypracowanego znaku towarowego danej sieci hoteli. W Polsce wyraźnie rysuje się tendencja wzrostu zainteresowania właścicieli nieruchomości obiektów hotelowych sieciami franczyzowymi. Ponadto Polska cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych franczyzodawców, zarówno wśród zagranicznych i polskich sieci hotelowych, co niewątpliwie wiąże się z dynamicznym rozwojem polskiego rynku hotelowego, stabilnością oraz dobrymi prognozami na najbliższe lata.

Umowa franczyzy zawierana jest pomiędzy siecią hotelową a właścicielem nieruchomości.  Właściciel hotelu na podstawie umowy franczyzy otrzymuje prawo używania określonej nazwy i znaku towarowego w ramach sieci, a także sprawdzoną wiedzę jak prowadzić określoną działalność hotelową. W zamian za to franczyzobiorca uiszcza na rzecz sieci określone opłaty franczyzowe. Należy podkreślić, że może zdarzyć się sytuacja, że franczyzobiorcą jest firma, które chce prowadzić konkretny obiekt hotelowy i która użytkuje nieruchomość na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Co oznacza system franczyzowy?

W systemie franczyzowym właściciel hotelu prowadzi obiekt we własnym imieniu i na własny rachunek – co oznacza, że zachowuje odrębność finansową i prawną od przedsiębiorstwa jakim jest sieć. W tym modelu, również i ryzyko związane z prowadzeniem działalności hotelowej obciąża przede wszystkim właściciela będącego franczyzobiorcą, aniżeli sieć. To właściciel jest operatorem hotelu – jednak hotel działa pod nazwą sieci, używa określonego znaku firmowego, oznakowania oraz stosuje się do wytycznych i standardów narzuconych przez sieć. Taki schemat działania jest interesujący zarówno dla sieci jak i właściciela hotelu. Z jednej strony właściciel nieruchomości otrzymuje prawo do korzystania z rozpoznawalnego oznaczenia danej sieci wraz z wiedzą niezbędną do prowadzenia swojej działalności. Z drugiej strony, sieć rozwija swoją markę i uzyskuje dochód bez konieczności dokonywania inwestycji związanych z budową i prowadzeniem obiektu.

W ramach modelu franczyzy możemy wyodrębnić grupę właścicieli obiektów hotelowych, którzy nie zamierzają angażować się w funkcjonowanie hotelu i wynajmują doświadczoną firmę zarządzającą. Ten model przeznaczony jest przede wszystkim dla tych inwestorów, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu hoteli.  Generalnie w takim przypadku opłaty za zarządzanie hotelem powiązane są z wynikami finansowymi hote...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
  • prenumeratę w wersji elektronicznej,
  • pełne archiwum czasopisma online,
  • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy