Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

18 stycznia 2023

Interpretacja – jak hotele powinny liczyć podatek od przychodu z budynków

0 72
 • Wnioskodawca, sp. z o.o., jest właścicielem Hotelu A. Jest on powiązany jest ze związkiem zawodowym, który jest właścicielem 100% udziałów Wnioskodawcy.
 • Związek Zawodowy jest natomiast właścicielem Hotelu B.
   

  POLECAMY

 • Wnioskodawca świadczy usługi hotelowe zarówno w Hotelu A (na podstawie tytułu własności), jak również w Hotelu B (na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze związkiem zawodowym), polegające na:
  • świadczeniu usług pakietowych dla partnerów biznesowych polegających na zapewnieniu śniadania, możliwości pracy w jednej z sal konferencyjnych, lunchu, prania, prasowania, bezpłatnego przejazdu taksówką, zakwaterowania w pokoju o podwyższonym standardzie;
  • zapewnianiu wyłącznie usług samego zakwaterowania z możliwością dokupienia dodatkowych usług;
  • udostępnianiu sali konferencyjnych dla klientów biznesowych;
  • wynajmie rowerów;
  • organizacji usług spa, siłowni, masażu.
 • Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły:
  • tego, czy Hotel A podlegać będzie podatkowi od przychodów z budynków,
  • w jaki sposób stosować pomniejszenie podstawy opodatkowania o 10.000.000 zł w sytuacji, gdy budynków hotelowych jest kilka.
 • Hotel A nie będzie podlegać podatkowi od przychodów z budynków, gdyż spełnione są wyłącznie dwie z trzech przesłanek warunkujących objęcie Hotelu A tym podatkiem (budynek ten stanowi własność Wnioskodawcy, jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze). Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w ramach Hotelu A nie mogą być uznane w szczególności za oddanie budynku do używania na podstawie umowy o podobnym charakterze, gdyż klient nie może dowolnie zmieniać wystroju, wyposażenia czy też zapraszać dodatkowych osób, zawiera umowę po to, aby móc pozostawić w bezpiecznym miejscu swoje rzeczy podczas wakacji czy podróży służbowej i nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów drobnych napraw. Głównym celem świadczonych usług jest zapewnienie klientowi obsługi rezerwacji, obsługi jego pobytu, świadczenie usług przechowania i wyżywienia. Co więcej, usługi świadczone przez Wnioskodawcę mogą być uznane jako usługi turystyki.
   

 • W celu obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków Wnioskodawca w pierwszej kolejności powinien ustalić współczynnik udziału przychodu w sumie przychodów z budynków wszystkich podmiotów z nim powiązanych, a więc w przedmiotowej sprawie tych, które posiadają udział w kapitale Wnioskodawcy (Związek Zawodowy). Tak obliczony współczynnik Wnioskodawca powinien następnie przemnożyć przez kwotę 10.000.000 zł. Przy obliczaniu kwoty przychodów z budynków przypadającej na Wnioskodawcę, musi on uwzględnić ustaloną w ten sposób proporcję, a co za tym idzie nie będzie mógł skorzystać z całej wskazanej w tym przepisie kwoty pomniejszenia w wysokości 10.000.000 zł dla wyłącznie swoich przychodów.
  Jakie konsekwencje ma wydana interpretacja? Pomaga zrozumieć, w jaki sposób przepisy o podatku od przychodów z budynków powinna interpretować branża hotelarska. W szczególności:
 • kiedy poszczególne budynki hotelowe podlegać będą temu podatkowi oraz
 • w jaki sposób stosować pomniejszenie podstawy opodatkowania o 10.000.000 zł w sytuacji, gdy budynków hotelowych jest kilka.

Przypisy