Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przegląd prawny

17 grudnia 2021

NR 2 (Listopad 2021)

Reklama a ochrona prawa do wizerunku

0 37

Dla przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy świadczą usługi hotelarskie, fundamentalne znaczenie ma reklama. To ona stanowi najskuteczniejszy sposób komunikacji z konsumentem. Bardzo często na zdjęciach widzimy pracowników hotelu, którzy pozują do zdjęcia, wykonując swoją pracę. Co trzeba zrobić, aby było to bezpieczne dla pracodawcy?

Kalendarz, folder reklamowy – to wizytówka każdego dobrego przedsiębiorcy. Wiele firm, przygotowując się do pracy nad takimi materiałami, korzysta z usług modeli lub wykorzystuje wizerunek swoich pracowników. Warto więc zaznaczyć, że wizerunek każdej osoby podlega ochronie prawnej i można go wykorzystywać tylko i wyłącznie, jeżeli osoba występująca na zdjęciu wyrazi na to zgodę.
W ustawodawstwie polskim brak jest jakiejkolwiek definicji pojęcia wizerunku. Przedstawiciele doktryny postrzegają wizerunek jako fizyczne i dostrzegalne cechy człowieka, które jednocześnie umożliwiają identyfikację danej osoby.

Pojęcie wizerunku

Prawo do wizerunku traktowane jest jako oddzielne i niezależne od innych dóbr osobistych chronionych prawem. Warto zauważyć, że prawo do wizerunku jako prawo osobiste nie jest prawem zbywalnym – nie można się go zrzec ani zbyć, a uzyskana przez dany podmiot zgoda osoby na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie może być ze strony tego podmiotu przedmiotem dalszego obrotu.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Jest to kluczowa zasada w kontekście korzystania z wizerunku konkretnej osoby czy osób.
Zgoda nie powinna być domniemana. Może być ona jednak udzielona w jakiejkolwiek formie, przy czym musi być jednoznaczna, a także określać zakres czy też warunki rozpowszechniania wizerunku. Do takich warunków zaliczyć można: czas rozpowszechniania wizerunku, formę, sposób, nośniki, na jakich wizerunek będzie prezentowany i inne (np. połączenia z innymi wizerunkami czy komentarzami). Zgoda – co do zasady – jest jednorazowa. Ciężar posiadania zezwolenia będzie obciążał tego, kto korzysta z wizerunku danej osoby. Zgoda może być w każdym momencie odwołana.

Wyjątki od zasady

Artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera wyjątki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
  • prenumeratę w wersji elektronicznej,
  • pełne archiwum czasopisma online,
  • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy