Ubezpieczenia UNIQA Strzeżonego…

Aktualności

Pracownicy hoteli czy pensjonatów przekonali  się, że są szczególnie narażeni na różnego rodzaju zdarzenia losowe. Do ryzyka wypadków przy pracy dochodzi też ryzyko związane np. z okresowym wstrzymaniem działalności gospodarczej. Trudno całkowicie zapobiec tym niebezpieczeństwom, można jednak w znaczący sposób ograniczyć wynikające z tych zdarzeń straty.

POLECAMY

Powodzenie biznesu hotelowego zależy przede wszystkim od ludzi. Dla pracodawcy, oddani pracownicy to klucz do sukcesu. Bardzo ważne jest, by stworzyć im nie tylko komfortowe warunki pracy, ale również by zapewnić gwarancję  finansowego bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek może okazać się bardzo kosztowna. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy oznacza, że pracodawca ponosi względem niego odpowiedzialność deliktową. Musi się zatem liczyć się z ewentualnymi roszczeniami z tego tytułu. W takiej sytuacji, z pomocą przychodzi polisa jaką zapewnia UNIQA.

W razie wypadku przy pracy, poszkodowanemu przysługuje szereg świadczeń z tego tytułu a wysokość uzależniona jest od rodzaju i jego rozmiarów. Często jest to jednorazowe odszkodowanie dla pracownika, który doznał  uszczerbku na zdrowiu, poważne urazy skutkują już przyznaniem renty z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast w przypadku śmierci, członkom rodziny zmarłego pracownika przysługuje jednorazowe odszkodowanie - odprawa pośmiertna a czasem renta wyrównawcza.  

Ochrona ubezpieczeniowa może być benefitem i na pewno stała się poważnym argumentem przy wyborze miejsca pracy dla pracownika.  Pracodawcy  natomiast nie wykluczy powstawania  ryzyk ale ograniczy koszty lub straty z tego tytułu a nawet zapewnia spokój dla funkcjonowania całej firmy.  Tak więc ubezpieczenie grupowe może przynieść wiele korzyści nie tylko pracownikom, ale również samemu pracodawcy. Znacznie skróci powrót do zdrowia pracownika.  Ponad to składkę może zaliczyć w koszty (jeżeli zostaną spełnione pewne warunki). Zwalnia też siebie z konieczności ewentualnej wypłaty renty wyrównawczej, czy odprawy pośmiertnej.

Korzyści dostrzeże też z pewnością pracownik. Może czuć się bezpiecznie, bo  jeżeli przydarzy mu się wypadek lub choroba to będzie mógł liczyć na finansowe wsparcie. Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu w UNIQA  jest wypłacane już za sam fakt zajścia zdarzenia, nie musi być związane z zakończonym leczeniem, czy koniecznej rehabilitacji. Odszkodowanie może być wypłacone zresztą nie tylko za trwały uszczerbek na zdrowiu, ale również za uszkodzenie ciała (duży siniec, rozcięcie skóry, ukruszenie zęba). Ubezpieczyciel zobowiązuje się też wypłacić za pobyt na SOR tyle, ile za jeden dzień pobytu w szpitalu (w stałej ustalonej kwocie przez cały okres pobytu w szpitalu, do 365 dni w roku).

Lista korzyści jest znacznie dłuższa. Pracownik, w ramach ubezpieczenia grupowego może uzyskać dostęp do serwisów medycznych oraz lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów. UNIQA  podkreśla, że polisa pozwala na indywidualne dostosowanie zakresu do potrzeb każdego pracownika (indywidualnie). Warto dodać, że wypłata odszkodowania nie powoduje wygaszenia umowy.

Bezpłatnie umów doradcę,  przeprowadzi z Tobą analizę Twojej polisy, a po takiej rozmowie poczujesz się bezpieczniej, ponieważ:

- sprawdzisz czy obecna polisa na pewno zabezpiecza Cię tak jak tego oczekujesz

- będziesz wiedział czy są lepsze rozwiązania 

- będziesz wiedział jak i kiedy wykorzystać polisę

- kto z bliskich może też skorzystać z Twojej polisy

- masz doradcę do dyspozycji gdy tego potrzebujesz, pomaga złożyć świadczenie

- składka może być różna dla ubezpieczonych

- nie musisz czekać do zakończenia leczenia, zgłoś sam fakt zajścia zdarzenia

- wreszcie, dowiesz się czy mądrze wydajesz pieniądze

Po zbadaniu Twoich potrzeb, sam/a  zdecydujesz - czy pozostaniesz przy starej polisie czy ją zmodyfikujemy. Krótka analiza podpowie co zmienić lub poprawić a może tylko sprawdzić czy jest rynkowa,

 Pamiętaj, że produkty zmieniają się tak szybko jak zmienia się wszystko w naszym życiu!

Przypisy