Wywiad ekspercki z Panią Agnieszką Maciejko na temat infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych w obiektach hotelowych

Technologie w hotelarstwie


Agnieszka Maciejko
ekspertka ds. elektromobilności
i dyrektorka ds. operacyjnych,
Elomoto

POLECAMY

Dzień dobry. Dziś rozmawiamy z Panią Agnieszką Maciejko, ekspertką ds. elektromobilności i dyrektorką ds. operacyjnych w firmie Elomoto. Tematem naszej rozmowy jest infrastruktura ładowania dla pojazdów elektrycznych w branży hotelarskiej. Pani Agnieszko, zaczniemy od ogólnego spojrzenia na rozwój elektromobilności i związaną z tym infrastrukturą ładowania. Czy mogłaby Pani przybliżyć nam aktualną sytuację w Polsce?

Agnieszka Maciejko: Dzień dobry. Rzeczywiście temat elektromobilności nabiera coraz większego znaczenia. Według danych zebranych przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), do czerwca tego roku w Polsce zarejestrowano ponad 82 000 hybrydowych pojazdów plug-in oraz pojazdów całkowicie elektrycznych. Niestety, w skali całego kraju, ogólnodostępnych stacji ładowania jest jedynie 2953 (np. pod koniec 2022 r. w Holandii liczba ta przekroczyła 120 000 – jak wynika z danych Statista Research Department). Te dane liczbowe wyraźnie odzwierciedlają sytuację na rynku elektromobilności, obrazując, że infrastruktura ładowania jest niewystarczająca i nie nadąża za zapotrzebowaniem użytkowników samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in.
Przewiduje się, że do 2030 r liczba pojazdów elektrycznych na polskich drogach przekroczy 900 000, co oznacza, że zapotrzebowanie na stacje ładowania będzie dynamicznie rosnąć.
 


Jakie trendy obserwujemy w krajach Europy Zachodniej w kontekście elektromobilności i infrastruktury ładowania?

AM: W krajach Europy Zachodniej, takich jak Norwegia, Holandia, Szwecja, Austria i Niemcy, widoczny jest wyraźny trend w kierunku pojazdów niskoemisyjnych. Niedawno opublikowany raport Global EV Outlook Międzynarodowej Agencji Energii wskazuje, że w 2022 r. udział samochodów elektrycznych w całej sprzedaży aut na świecie wyniósł 14% (9% w 2021 r.), a prognozuje się jego wzrost do 35% w 2030 r. Te kraje osiągają znacznie wyższy udział pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, co przekłada się również na większą liczbę stacji ładowania. Niemniej jednak również tam infrastruktura ładowania jest niewystarczająca i nie jest w stanie sprostać potrzebom użytkowników zyskujących popularność pojazdów elektrycznych.

Dlaczego – Pani zdaniem – auta elektryczne zdobywają coraz większą popularność?

AM: Dostrzegam kilka przyczyn tego zjawiska. Nie da się ukryć, że ogromny wpływ na to ma Unia Europejska i wprowadzane przez nią regulacje prawne. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/851 z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
do roku 2035 emisja spalin musi zostać znacząco ograniczona. To wymusza solidarne przestawienie się rynku motoryzacyjnego całej Europy na rozwiązania zeroemisyjne, co oczywiście przełoży się na wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych. Instytut Transportu Samochodowego prognozuje, że do roku 2040 pojazdy elektryczne stanowić będą ok. 23,5% wszystkich pojazdów w Polsce, w porównaniu do obecnych 0,2%.

Jak ma się do tego polskie prawo?

AM: W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, budynek niemieszkalny posiadający więcej niż 10 stanowisk postojowych musi być zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby miał co najmniej jeden punkt ładowania oraz przygotowaną infrastrukturę na instalację kolejnych w ilości jednego na pięć stanowisk. Dodatkowo dla dużych przedsiębiorstw w budynkach niemieszkalnych, przy których znajduje się powyżej 20 stanowisk postojowych, obowiązkowy jest montaż co najmniej jednej ładowarki i przygotowanie infrastruktury na kolejne do 1 stycznia 2025 r. Czasu na realizację tego obowiązku pozostało niewiele, zwłaszcza że procedury związane z dostosowaniem bądź też wybudowaniem nowego przyłącza przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (w zależności od parametrów i obciążenia lokalnej sieci rozdzielczej) mogą potrwać nawet dwa lata.

To rzeczywiście krótki czas na dostosowanie się do tych wymogów. ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 elektronicznych wydań,
  • nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma,
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy