Mądre podejście do oszczędności – S-O-W-A – System Odzysku Wód AS PRODUKT

Spa & Wellness

nalizując możliwości ograniczenia zużycia wody i zrzutów ścieków w basenach, coraz częściej zwraca się uwagę na popłuczyny filtracyjne. Konieczność regularnego płukania wstecznego złóż filtracyjnych w układach technologicznych wody basenowej generuje ogromne, bezproduktywne straty wody. Złoża filtracyjne płucze się raz na 2–4 dni w celu spełnienia wymagań fizyko-chemicznych i sanitarnych jakości wody.

Biorąc po uwagę okresowe deficyty wody oraz rosnące ceny wody i odprowadzania ścieków, zasadne jest stosowanie rozwiązań umożliwiających racjonalne gospodarowanie wodą oraz obniżenie kosztów obsługi obiektów basenowych1.
Szacuje się, że w Polsce ponad 2 800 000 m3/rok wody pochodzących z płukania wstecznego jest tracona, co przekłada się na ogromne koszty w wyniku odprowadzenia popłuczyn do kanalizacji. Ponadto woda używana do płukania wstecznego złóż filtracyjnych jest zwykle pobierana z układu technologicznego, w którym była wcześniej podgrzewana. Z tego powodu jej odprowadzenie do kanalizacji jest również stratą energii zużytej do jej ogrzania2.
Woda basenowa jest bardzo specyficznym środowiskiem, w którym zanieczyszczenia po wprowadzeniu do niecki basenowej odgrywają istotną rolę. Z dotychczasowych badań wynika, że nie jest możliwe wykorzystanie wody z płukania złóż filtracyjnych bez jej wcześniejszego oczyszczenia, ze względu na dużą zawartość zawiesin ogólnych i resztkowego chloru.
W celu zmniejszenia strat wód popłucznych poszukuje się systemów oczyszczania wody, który zapewni dostarczenie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, gronkowców, cyst), wody bez mętności, o zadowalającej jakości estetycznej, niepodrażniającej oczu, nosa i innych błon śluzowych oraz bez zanieczyszczeń organicznych. Odpowiedzią na te zapotrzebowanie jest system S-O-W-A.

POLECAMY

Schemat technologiczny systemu S-O-W-A

System Odzysku Wód AS PRODUKT – SOWA, to technologia oczyszczania wód popłucznych, która została stworzona w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego AS PRODUKT w Zajezierzu. Technologia SOWA umożliwia powtórne wykorzystanie popłuczyn z filtrów basenowych nawet do 96%, co zmniejsza znacznie zapotrzebowanie na wodę wodociągową, redukuje koszty związane z jej podgrzewaniem i odprowadzaniem ścieków. W systemie zastąpiono powszechnie znane membrany tubami filtracyjnymi o klasie sprzętu medycznego, które dzięki wyjątkowo gładkiej powierzchni włóki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 elektronicznych wydań,
  • nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma,
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy