Prawo w służbie hotelarzy

Temat numeru

Od 20 marca 2020 r., kiedy to rozporządzeniem Ministra Zdrowia został wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, sytuacja w niektórych sektorach gospodarki, w tym zwłaszcza w ramach branży hotelarskiej i gastronomicznej, zaczęła się systematycznie pogarszać.

Wraz z upływem czasu, w tym m.in. wskutek kolejnych restrykcji połączonych ze spadkiem liczby turystów, wiele podmiotów sprawnie funkcjonujących w latach poprzednich zostało doprowadzonych na skraj lub wprost do upadłości.
Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji bez wątpienia było nakładanie obowiązków i ustanawianie zakazów, które znacząco ograniczały możliwość zarobku dla siłowni, klubów nocnych, pubów czy w końcu restauracji i hoteli. Nie ulega wątpliwości, że trwający stan pandemii to zdecydowanie jedno z największych wyzwań stojących przed branżą gastronomiczną i hotelarską.
Statystyki dotyczące hotelarstwa również nie wyglądają optymistycznie. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego aż 38% osób zatrudnionych w hotelarstwie straciło pracę od początku roku do końca października. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w gastronomii. W 2018 r. funkcjonowało w Polsce niemal 70 000 tego rodzaju podmiotów. Co prawda statystyki za 2020 r. 
nie zostały jeszcze opublikowane, ale nie ma jednak wątpliwości, że 2021 r. „dożyje” ich zdecydowanie mniej.
W związku z tym pojawia się pytanie – co można zrobić, żeby przetrwać? Mimo że nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi, to z całą pewnością pomocne będą nowe programy pomocowe, których krótkie omówienie znajduje się poniżej. Przeanalizowane zostanie również jedno z przedsięwzięć, którego podjęły się hotele wspólnie z restauracjami hotelowymi – czyli jednodobowe meldunki, sprzedawane wraz z voucherem na obiad w restauracji.

POLECAMY

RESTRYKCJE

Żeby jednak dobrze zrozumieć, z czym boryka się branża gastronomiczna i hotelarska, należy zacząć od analizy wprowadzonych do tej pory restrykcji.

Restrykcje dla hoteli

Obowiązująca lista restrykcji została zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do momentu przekazania tekstu do redakcji, ostatni raz zmienionego odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (data wejścia w życie – 28 listopada 2020 r., 
dalej: „Rozporządzenie”).
W obecnym brzmieniu Rozporządzenia restrykcje znajdują zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (§ 10 ust. 1 Rozporządzenia), czyli w praktyce wszystkich osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Nowością, w porównaniu do poprzedniej wersji Rozporządzenia (z dnia 9 października 2020 r.), jest zmiana terminu z „do odwołania” na datę 27 grudnia 2020 r. Oznacza to, że jeżeli nie pojawi się w międzyczasie nowy projekt dla rozporządzenia bądź inna podstawa dla obowiązywania określonych w Rozporządzeniu restrykcji, to w tym dniu stracą one moc.
Zgodnie z Rozporządzeniem usługi hotelarskie można świadczyć wyłącznie w dwóch wypadkach. Po pierwsze, w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (§ 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia), a po drugie – dla gości, którzy spełniają pewne ściśle określone kryteria, tj. dla gości:

  • korzystających z hoteli w ramach podróży służbowej, podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej;
  • będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego;
  • wykonujących zawód medyczny lub
  • będących pacjentami lub opiekunami (łącznie jako „Goście”).

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia potwierdzeniem odbycia podróży, zgrupowania czy wykonywania zawodu medycznego może być dokument wystawiony przez pracodawcę, podmiot wykonujący działalność medyczną albo, co najważniejsze, pisemne oświadczenie gościa.
Oprócz tego należy zwrócić uwagę na bezwzględn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 elektronicznych wydań,
  • nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma,
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy