Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

14 grudnia 2020

NR 5 (Październik 2020)

Prawo w służbie hotelarzy

0 252

Od 20 marca 2020 r., kiedy to rozporządzeniem Ministra Zdrowia został wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, sytuacja w niektórych sektorach gospodarki, w tym zwłaszcza w ramach branży hotelarskiej i gastronomicznej, zaczęła się systematycznie pogarszać.

Wraz z upływem czasu, w tym m.in. wskutek kolejnych restrykcji połączonych ze spadkiem liczby turystów, wiele podmiotów sprawnie funkcjonujących w latach poprzednich zostało doprowadzonych na skraj lub wprost do upadłości.
Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji bez wątpienia było nakładanie obowiązków i ustanawianie zakazów, które znacząco ograniczały możliwość zarobku dla siłowni, klubów nocnych, pubów czy w końcu restauracji i hoteli. Nie ulega wątpliwości, że trwający stan pandemii to zdecydowanie jedno z największych wyzwań stojących przed branżą gastronomiczną i hotelarską.
Statystyki dotyczące hotelarstwa również nie wyglądają optymistycznie. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego aż 38% osób zatrudnionych w hotelarstwie straciło pracę od początku roku do końca października. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w gastronomii. W 2018 r. funkcjonowało w Polsce niemal 70 000 tego rodzaju podmiotów. Co prawda statystyki za 2020 r. 
nie zostały jeszcze opublikowane, ale nie ma jednak wątpliwości, że 2021 r. „dożyje” ich zdecydowanie mniej.
W związku z tym pojawia się pytanie – co można zrobić, żeby przetrwać? Mimo że nie można udzielić jednoznacznych odpowiedzi, to z całą pewnością pomocne będą nowe programy pomocowe, których krótkie omówienie znajduje się poniżej. Przeanalizowane zostanie również jedno z przedsięwzięć, którego podjęły się hotele wspólnie z restauracjami hotelowymi – czyli jednodobowe meldunki, sprzedawane wraz z voucherem na obiad w restauracji.

RESTRYKCJE

Żeby jednak dobrze zrozumieć, z czym boryka się branża gastronomiczna i hotelarska, należy zacząć od analizy wprowadzonych do tej pory restrykcji.

Restrykcje dla hoteli

Obowiązująca lista restrykcji została zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do momentu przekazania tekstu do redakcji, ostatni raz zmienionego odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (data wejścia w życie – 28 listopada 2020 r., 
dalej: „Rozporządzenie”).
W obecnym brzmieniu Rozporządzenia restrykcje znajdują zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (§ 10 ust. 1 Rozporządzenia), czyli w praktyce wszystkich osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Nowością, w porównaniu do poprzedniej wersji Rozporządzenia (z dnia 9 października 2020 r.), jest zmiana terminu z „do odwołania” na datę 27 grudnia 2020 r. Oznacza to, że jeżeli nie pojawi się w międzyczasie nowy projekt dla rozporządzenia bądź inna podstawa dla obowiązywania określonych w Rozporządzeniu restrykcji, to w tym dniu stracą one moc.
Zgodnie z Rozporządzeniem usługi hotelarskie można świadczyć wyłącznie w dwóch wypadkach. Po pierwsze, w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (§ 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia), a po drugie – dla gości, którzy spełniają pewne ściśle określone kryteria, tj. dla gości:

  • korzystających z hoteli w ramach podróży służbowej, podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem dz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
  • prenumeratę w wersji elektronicznej,
  • pełne archiwum czasopisma online,
  • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy