Dołącz do czytelników
Brak wyników

Hotelowy know-how

14 grudnia 2020

NR 5 (Październik 2020)

Lokomotywa zmian ruszyła

0 217

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci strategie zrównoważonego rozwoju coraz częściej pojawiały się w świadomości hotelarzy. Obiekty hotelowe wprowadzały większe lub mniejsze ekoudogodnienia, a goście hotelowi z wizyty na wizytę coraz chętniej dołączali do hotelowych programów ochrony przyrody. I choć to trend w hotelarstwie ważny, perspektywiczny i z wizją lepszego jutra, COVID-19 mocno zatrzymał go w miejscu, przesuwając w strategiach działania na sam koniec celów operacyjnych.

Hotele, zamiast walczyć o byt Ziemi, zaczęły walkę o swoje przetrwanie – odcinając wszystkie niepotrzebne operacje, starając się minimalizować straty i poszukując alternatywnych źródeł utrzymania na czas pandemii. I właśnie wtedy, gdy pokoje stoją puste, a goście hotelowi pozostali w domach, kwestie klimatyczne stają się coraz ważniejsze dla globalnej społeczności. A może nawet przetrwania gatunku ludzkiego…
W Nowym Jorku na Times Square od 1999 r. znajduje się słynny cyfrowy zegar Metronome. We wrześniu 2020 r. na zegarze pojawiła się informacja „The Earth has a deadline” („Ziemia ma swój termin ostateczny”) i zegar zaczął odliczać czas do tyłu – dokładnie 7 lat, 103 dni, 15 godzin, 40 minut i 7 sekund. Godzina 00:00 wybije w momencie, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5°C.
Skąd 1,5 stopnia? Wzrost temperatury o właśnie tyle, w stosunku do średnich temperatur z czasów epoki przedprzemysłowej, będzie katalizatorem zmian klimatycznych. Zmian, które już teraz są coraz bardziej widoczne. Jesteśmy świadkami ekstremalnej pogody – intensywnych huraganów, potężnych pożarów, topnienia lodowców, migracji klimatycznych. Lokomotywa zmian klimatu już ruszyła. Czy hotelarstwo jest na nią gotowe?

Regulacje

By przeciwdziałać tym zmianom, w Paryżu w 2015 r. 190 krajów przystąpiło do tzw. porozumienia paryskiego, mającego na celu zatrzymać wzrost średniej globalnej temperatury. Ogólnoświatowa umowa miała promować działania klimatyczne, pomóc w planowaniu działań zakładających zmniejszenie wpływu poszczególnych państw na klimat i podjąć problem związków między zmianą klimatu, zasobami naturalnymi, dobrobytem, stabilnością i migracją. Plan został zatwierdzony i kraje w mniejszym lub większym stopniu podejmują obecnie wysiłki, by zminimalizować swoje oddziaływanie na Ziemię.
Od tego czasu Unia Europejska wprowadziła dalej idące porozumienia – do 2050 r. nasz kontynent ma być neutralny klimatycznie. I choć koronawirus trawi biznes, komisja do spraw klimatu nie ustaje w pracach nad założonym celem. Na tle zaangażowanej Europy Polska niestety nieco odstaje w realizacji planów. Jesteśmy na początku procesu tworzenia zielonych zasad dla transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadowej, które mają określić ścieżkę działania i docelowo ułatwić firmom podjęcie wysiłków redukcji emisji gazów cieplarnianych. A można się spodziewać, że regulacji narzuconych przez UE będzie więcej. Część z tych zmian i obostrzeń będzie dotyczyć lub już dotyczy również hoteli, np. BDO.

Trendy światowe

Trendy światowe wskazują na to, że biznes już podążył za ustaleniami z Paryża. Spis mechanizmów, które wywierają największy wpływ na gospodarkę i codzienne życie i których określenie ma nam pomóc w kształtowaniu krótkoterminowych planów, przedstawia „Business Insider”. Wśród pięciu najważniejszych trendów na rok 2019 r. cztery z nich są związane ze zmianami, które mają na celu przeobrażenie świata na bardziej zielony. Są to zrównoważony rozwój, ekonomia współdzielenia, zero waste i stwierdzenie, że zysk nie jest celem (ostatni trend dotyczył walki ze zjawiskiem fake newsów).
W 2020 r. na prowadzenie wyszła ochrona klimatu, czyli podejmowanie działań, które pomogą ocalić naszą planetę i ostrzegą przed tym, co złego może się wydarzyć. Innym źródłem informacji na temat kierunku, w którym zmierza światowa ekonomia, jest np. magazyn „Forbes”, który corocznie publikuje listę scenariuszy zagrożeń dla biznesu. Skierowana jest ona do liderów biznesowych, którzy lubią realizować swoje pomysły i kierować się optymizmem na przyszłość, by w swoim planowaniu uwzględniali też zagrożenia, które mogą napotkać.
W zestawieniu na 2018 r. jednym z 10 zagrożeń okazała się wzrastająca globalna świadomość zanieczyszczenia środowiska. W 2019 r. na liście pojawiła się niewystarczająca uwaga skierowana na zagrożenia związane z ekstremalną pogodą – czego objawem są zjawiska klimatyczne, które miały miejsce na całym świecie – oraz jej wzrastający wpływ na społeczności, ekonomie, zdrowie i infrastrukturę we wszystkich regionach świata. Kolejnym istotnym zagrożeniem, wynikającym zresztą z pierwszego, jest niezwykła wrażliwość łańcucha dostaw. Jako ludzkość jesteśmy zależni od siebie nawzajem i całości ziemskiego ekosystemu. Dodatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
  • prenumeratę w wersji elektronicznej,
  • pełne archiwum czasopisma online,
  • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy