Dołącz do czytelników
Brak wyników

Optymalizacja kosztów

14 grudnia 2020

NR 5 (Październik 2020)

USALI: Departament Wellness & SPA

32

Dane Departamentu Wellness & SPA są prezentowane w Innych Departamentach Operacyjnych hotelu. Departament ten nie został tak wyróżniony jak Pokoje czy Gastronomia, aby jego dane były prezentowane w głównym sprawozdaniu indywidualnie. Jednak wzrost znaczenia tej funkcji w hotelarstwie skłonił mnie do zaprezentowania charakterystyki przychodów i kosztów opisanych przez standard USALI.

Należy pamiętać o szczególnej zasadzie ewidencji przychodów i kosztów hotelowego basenu. Jeżeli w obiekcie istnieje Wellness & SPA, to wówczas przychody i wszystkie koszty basenowe – w tym koszty materiałów, chemii basenowej, kontraktów serwisowych i napraw – znajdują się w tym departamencie. Jeżeli jednak obiekt ma wyłącznie basen i nie posiada departamentu Wellness & SPA, to ww. koszty związane z utrzymaniem basenu znajdują się w Operacyjnych Kosztach Niepodzielonych w Dziale Technicznym (Property Operations and Maintenance), zaś przychody w zestawieniu z kosztami osobowymi obsługi basenu i pozostałymi kosztami ewidencjonujemy w Małych Departamentach – w pozycji basen.

Ewidencja przychodów w Departamencie Wellness & SPA

Poniżej zaprezentowany został podział przychodów proponowany przez standard USALI. Generalnie przychody podzielić można na przychody ze sprzedaży usług oraz przychody z działalności handlowej (sprzedaż artykułów do pielęgnacji oraz innych towarów).

TAB. 1. POZOSTAŁE KOSZTY
Środki utrzymania klimatu Krótkoterminowy
wynajem sprzętu
Druki Pranie ubrań służbowych
Akcesoria do ćwiczeń Produkty do pielęgnacji Rezerwacje Utrzymanie basenu
Środki czystości Koszty prania Opłaty franczyzowe Opłaty i subskrypcje
Complimentary
(usługi i podarunki)
Licencje i pozwolenia Szkolenia Ubrania służbowe
Kontrakty serwisowe Bielizna Wellness & SPA Podróże służbowe –
posiłki i rozrywka
Wyposażenie operacyjne
Dekoracje Opłaty za zarządzanie Podróże służbowe –
pozostałe koszty
 


Przychody ze sprzedaży usług zostały podzielone na przychody z:

 • masaży i pielęgnacji ciała,
 • zabiegów pielęgnacyjnych skóry – zabiegi na twarz oraz zabiegi woskowania,
 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów – stylizacja fryzur, farbowanie i inne zabiegi z użyciem środków do pielęgnacji włosów,
 • zabiegów pielęgnacyjnych paznokci – manicure i pedicure,
 • działalności fitness, do której m.in. zaliczamy przychody z treningów personalnych, oceny sprawności czy zajęcia grupowe,
 • działalności prozdrowotnościowej i wellness, do której zaliczamy porady lekarskie, zajęcia dietetyczne, konsultacje i programy wellness,
 • opłaty członkowskie,
 • inne opłaty.

Przychody z działalności handlowej zostały natomiast podzielone na przychody ze sprzedaży:

 • odzieży,
 • akcesoriów sportowych,
 • kosmetyków,
 • innych produktów.

Tak określone i zsumowane przychody departamentu są zawsze pomniejszane o uznane reklamacje z tytułu niewłaściwej jakości serwisu (allowances). Allowances jest to zapis ujemny na wydzielonym kodzie transakcyjnym w systemie operacyjnym. Z powodu niewłaściwego serwisu nie należy stosować rabatów, gdyż udzielanie rabatów uniemożliwia monitorowanie jakości serwisu w wyniku analizy zapisów w systemie operacyjnym. Błędy na fakturach spowodowane nienależytym obciążeniem (ilość, wartość, odbiorca) są korygowane odpowiednimi fakturami korygującymi.

Koszty bezpośrednie w Departamencie Wellness & SPA

Koszty bezpośrednie w Departamencie Wellness & SPA składają się z trzech grup kosztów: kosztów towarów w cenie ich nabycia (działalność handlowa), kosztów osobowych i pozostałych kosztów. Kolejno omówimy teraz każdą z tych grup.

Koszt towarów w cenie ich nabycia

O koszcie towarów w cenie ich nabycia mówimy wtedy, kiedy kupujemy produkty na rzecz naszych klientów od osób trzecich, które będą podlegały dalszej odsprzedaży bez żadnego przetworzenia. Koszt towarów w cenie ich nabycia ewidencjonujemy w ta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Sześć numerów czasopisma w wersji papierowej,
 • prenumeratę w wersji elektronicznej,
 • pełne archiwum czasopisma online,
 • 4 dostępy do szkoleń / webinariów organizowanych przez redakcję...
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy